Hình thức thanh toán

Ngày đăng: 24/03/2019 Lượt xem: 80
Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần TTZ Việt Nam được biết đến là đơn vị chuyên tư vấn giải pháp và lắp đặt các thiết bị an ninh tại Việt Nam. Được thành lập từ ngày 07/07/2014. Đến nay, qua 3 năm hoạt động, công ty đã có đạt được những bước tiến vững vàng...
Chi tiết

Hướng dẫn mua hàng

Ngày đăng: 24/03/2019 Lượt xem: 94
Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần TTZ Việt Nam được biết đến là đơn vị chuyên tư vấn giải pháp và lắp đặt các thiết bị an ninh tại Việt Nam. Được thành lập từ ngày 07/07/2014. Đến nay, qua 3 năm hoạt động, công ty đã có đạt được những bước tiến vững vàng...
Chi tiết

Tiêu chí bán hàng

Ngày đăng: 24/03/2019 Lượt xem: 77
Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần TTZ Việt Nam được biết đến là đơn vị chuyên tư vấn giải pháp và lắp đặt các thiết bị an ninh tại Việt Nam. Được thành lập từ ngày 07/07/2014. Đến nay, qua 3 năm hoạt động, công ty đã có đạt được những bước tiến vững vàng...
Chi tiết

Giới thiệu công ty

Ngày đăng: 20/06/2018 Lượt xem: 80
Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần TTZ Việt Nam được biết đến là đơn vị chuyên tư vấn giải pháp và lắp đặt các thiết bị an ninh tại Việt Nam. Được thành lập từ ngày 07/07/2014. Đến nay, qua 3 năm hoạt động, công ty đã có đạt được những bước tiến vững vàng...
Chi tiết

Call Now